Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui

Địa chỉ: Yên Thủy - Hòa Bình
 13/04/18  Chương trình tuần  196
Trong hoạt động tiết học thơ cho trẻ giáo viên trường mầm non Yên Lạc đã linh hoạt chuyển tiếp để hoàn thành tiết dạy
 13/04/18  Chương trình tuần  216
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là:Dựa trên nhu cầu, hứng thú, khả năng và thế mạnh của từng trẻ – tin tưởng rằng mỗi trẻ đều có thể thành công và tiến bộTạo cơ hội cho trẻ học bằng nhiều cách khác nhau gồm cả hoạt động vui chơi.Phản ánh được mức độ phát triển của từng cá nhân trẻ và xây dựng dựa ...
 13/04/18  Chương trình tuần  167
Mỗi con người có sự khác biệt về: hoàn cảnh, điều kiện sống, thể chất, sở thích, năng lực, trình độ,…Trẻ em cũng vậy!Mỗi trẻ đều có sự khác biệt về hoàn cảnh, điều kiện gia đình, môi trường sinh sống và học tập (thành phố hay nông thôn, đồng bằng hay miền núi…), thành phần dân tộc (dân tộc Kinh hay ...