Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui

Địa chỉ: Yên Thủy - Hòa Bình
 19/03/19  Hoạt động - Sự kiện  6316
Ngày 19 tháng 3 năm 2019 Chi đoàn trường Mầm non Lạc Lương kết hợp với BCH đoàn xã lạc Lương ra quân tình nguyện san đất trồng hoa và lắp ghế đá tại đường đi vào Điểm Trường Thống Nhất Trường Mầm Non Lạc Lương 
 30/11/18  Hoạt động - Sự kiện  2477
 Thực hiện Công văn số 391/GD&ĐT-YTH của phòng GD&ĐT huyện yên thủy ngày 30/10/2018 Về việc cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện huyện Yên Thuỷ đợt II năm 2018.